Projekt POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Informacja o Projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu:Zintegrowana platforma systemowa klasy B2B dla koordynacji i obsługi procesów biznesowych w obszarze zamówień, sprzedaży i dystrybucji pomiędzy Kozicka Beata "Nova" działająca pod marką Brykacze.pl i Partnerami”.

Nazwa beneficjenta : KOZICKA BEATA, "NOVA"

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-560/13-01

Wartość projektu : 391 000,00 zł

Łączna kwota dofinansowania : 273 700,00 zł

Okres realizacji : styczeń 2014 – grudzień 2014

Opis projektu :

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy i jej partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B zwanego dalej ZSI B2B

System winien uwzględniać specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy firmą Kozicka Beata "Nova" i jej partnerami.

System będzie obejmował cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli we wszystkich obszarach jej działalności, tj. w obszarze zamówień, dostaw i dystrybucji oraz obsługi formalnej i biznesowej procesu sprzedaży w specyficznym obszarze innowacyjnych atestowanych zabawek i pomocy dydaktycznych.

Zintegrowany System B2B, implementowany w Kozicka Beata NOVA wprowadza usprawnienia procesów realizowanych przy oferowaniu i wdrażaniu produktów i usług Wnioskodawcy.

Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy klientami a Kozicka Beata NOVA, automatyzacja przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.

System ZSI B2B będzie stanowił trwałą podstawę rozwoju firmy przez całą bieżącą dekadę.

Elementem głównym do takiego sposobu działania będzie funkcjonalność wg standardu EDI.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania ofertowe:

BRYKACZE - zapytanie ofertowe Analizy i Usługi Eksperckiej-styczen 2014.doc
BRYKACZE - potwierdzenie odbioru zapytania ofertowego dot analizy - styc....doc
BRYKACZE - zapytanie ofertowe na sprzęt informatyczny - Etap I - 12 stycznia 2014.doc

BRYKACZE - potw odb zapytania ws SPRZET - ETAP I - zaptanie z 12-01-2014.doc
BRYKACZE - zapytanie ofertowe na sprzęt - Etap I - styczen 2014.doc

BRYKACZE - potw odb zapytania ws SPRZET - ETAP I - styczen 2014.doc
BRYKACZE - zapytanie ofertowe na sprzęt ETAP II - lipiec 2014.doc
BRYKACZE - potw_odb_zapytania ws sprzętu-ETAP II - lipiec 2014.doc
BRYKACZE - zapytania ofertowego dot ZSI B2B-10-04-2014-Etap II.doc

BRYKACZE - potw_odb_zapytania ws ZSI B2B - z dnia 10-04-2014.doc
BRYKACZE - zapytania ofertowego dot ZSI B2B-01-09-2014-Etap III.doc
BRYKACZE - potw_odb_zapytania ws ZSI B2B - z dnia 01-09-2014.doc